Gå med som medlem

Som medlem i TEK får jag omfattande tjänster och professionell intressebevakning i arbetslivets olika situationer, samt betydande förmåner och rabatter.

Vill du även vara en del av det svenskspråkiga nätverket gör din ansökan till TFiF-TEK medlem portal.tfif.fi/join_as_member

Medlemskap