Bli Medlem

Vill du samtidigt bli en del av det svenskspråkiga nätverket via Tekniska föreningen i Finland (TFiF)? Fyll i så fall i din TFiF-TEK-medlemsansökan via blanketten på TFiFs webbsidor

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) är en svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter och naturvetare inom tekniska branschen, samt studerande.

Medlemskap

Basinformation

Kontaktinformation

Utbildning

Tjänster som du kan beställa från oss

Sysselsättning

Integritetspolicy