Bli Medlem

Vill du samtidigt bli en del av det svenskspråkiga nätverket via Tekniska föreningen i Finland (TFiF)? Fyll i så fall i din TFiF-TEK-medlemsansökan via blanketten på TFiFs webbsidor

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) är en svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter och naturvetare inom tekniska branschen, samt studerande.

Medlemskap

Grundläggande information

Kontaktinformation

Utbildning

Utbildning

Työsuhde ohje teksti

Tjänster som du kan beställa från oss

Sysselsättning

Jos et löydä työnantajaasi listalta, valitse Muu tai Muu, ulkomaat. Ilmoita oikeat tiedot jasenpalvelu@tek.fi.

Integritetspolicy