Bli Medlem

Som medlem i TEK får du omfattande tjänster och professionell intressebevakning i arbetslivets olika situationer, samt betydande förmåner och rabatter.

Vill du även vara en del av det svenskspråkiga nätverket gör din ansökan till TFiF-TEK medlem https://portal.tfif.fi/join_as_member

Medlemskap

Basinformation

Kontaktinformation

Utbildning

Tjänster som du kan beställa från oss

Sysselsättning

Integritetspolicy