Odoo image and text block

Yrittäjyysvaliokunta YRV - tehtävät


• yrittäjäjäsenten erityiskysymyksiin perehtyminen, yrittäjyyspolitiikan sekä lainsäädännön seuranta ja niihin vaikuttaminen

• yhteydenpito yrittäjäjäseniin ja yrittäjäjärjestöihin

• uuden yritystoiminnan edistäminen (yhteistyössä teknologiavaliokunnan kanssa)

• yrittäjyyden edistäminen ja tukeminen

• tiedekorkeakoulujen teknologiayrittäjyyskoulutuksen, teekkarien yritysaktiivisuuden ja yrittäjyyttä edistävän työvoimakoulutuksen seuraaminen

• yrittäjyyshengen luominen ja ylläpito ammattikunnan keskuudessa

• yrittäjyyshengen vieminen jäsenkuntaan, alan instituutioihin, koulutuslaitoksiin ja näiden toimintakulttuuriin

• sisäisen yrittäjyyden ajattelumallin edistäminen henkilön työsuhteen luonteesta riippumatta

• kaikessa toiminnassa otetaan huomioon myös sivutoiminen yrittäjyys ja TEKin jäsenten ansaintamallien monimuotoisuus osana uutta ura-ajattelua

• yrittäjäklubin toiminnan koordinointi

• yrittäjien rekrytointi

• TEKin palvelut yrittäjille