Odoo image and text block

Yksityisen sektorin valiokunta YV - tehtävät


• hoitaa ja kehittää yksityisen sektorin edunvalvontatoimintaa

• asettaa TEKin konkreettiset neuvottelutavoitteet yksityiselle sektorille sopimuskausittain sekä pidemmällä aikavälillä ja seuraa tavoitteiden toteutumista

• vastaa TEKin työmarkkinastrategian laatimisesta

• päättää TEKin kannan työmarkkinasopimuksiin sitoutumisesta ja järjestöllisistä toimenpiteistä yksityisellä sektorilla ohjesäännön kohdan 3.2 rajoituksin

• tukee ja seuraa TEKin työsuhdeneuvontaa ja oikeusturvaa

• edistää hyvän työelämän käytäntöjä työpaikoilla

• kehittää yksityisen sektorin paikallistoimintaa, erityisesti luottamusmies- ja yritysyhdistystoimintaa

• osallistuu yksityisen sektorin yhteys- ja luottamushenkilöiden koulutuksen suunnitteluun

• seuraa yksityisen sektorin työlainsäädännön ja työperusteisen sosiaaliturvan kehittymistä sekä vaikuttaa siihen

• seuraa kansainvälistä työmarkkina- ja sopimustoimintaa

• koordinoi TEKin edustusta ja toimintaa YTN:n toimielimissä

• vastaa TEKin työmarkkinavaliokuntien (YV, KUV, VV, YOV) yhteistyöstä ja sen kehittämisestä

• päättää alkupalkkasuosituksen