Odoo image and text block

Valtion valiokunta VV - tehtävät


• hoitaa ja kehittää valtion sektorin edunvalvontatoimintaa

• asettaa TEKin konkreettiset neuvottelutavoitteet valtion sektorille sopimuskausittain sekä pidemmällä aikavälillä ja seuraa tavoitteiden toteutumista

• päättää TEKin kannan työmarkkinasopimuksiin sitoutumisesta ja järjestöllisistä toimenpiteistä valtion sektorilla ohjesäännön kohdan 3.2 rajoituksin

• tukee ja seuraa TEKin työsuhdeneuvontaa ja oikeusturvaa

• edistää hyvän työelämän käytäntöjä työpaikoilla

• kehittää valtion sektorin paikallistoimintaa

• osallistuu valtion sektorin yhteys- ja luottamushenkilöiden koulutuksen suunnitteluun

• seuraa valtion sektorin työlainsäädännön ja työperusteisen sosiaaliturvan kehittymistä sekä vaikuttaa siihen

• koordinoi TEKin edustusta ja toimintaa JUKOn taustaryhmissä.