Odoo image and text block

Uravaliokunta UV  - tehtävät

 

• määrittää TEKin näkemyksen

    o monimuotoisten urien malliksi ja toimintaraamiksi TEKin palveluille ja edunvalvonnalle

    o ajanmukaisiksi jäsenten uranhallinnan valmiuksiksi

• edistää jäsenten työllistymistä ja ammatillista profiloitumista:

     o tarjoaa jäsenille kanavia tuoda osaamistaan esiin

    o antaa suosituksia TEKin jäsenten kannalta keskeisistä termeistä

• hyödyntää urapalvelussa syntyvää tietoa TEKin toimialojen vaikuttavuuden tueksi ammatillisen osaamisen, työelämän ja elinkeinopolitiikan kehittämisessä

• vastaa uranhallintaan liittyvän tiedon hallinnasta TEKissä

• tukee jäsenkunnan ura- ja rekrytointialan ammattilaisten yhteisötoimintaa