Odoo image and text block

Teknologiavaliokunta TGV - tehtävät


• valtakunnan ja alueellisen elinkeino-, talous-, tiede- ja teknologia- ja ympäristöpolitiikan sekä niihin liittyvän lainsäädännön seuranta ja vaikuttaminen

• suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen edistäminen

• uuden yritystoiminnan edistäminen (yhteistyössä yrittäjyysvaliokunnan kanssa)

• teknologian kehityksen yhteiskunnalliset vaikutukset, teknologian arviointi

• yhteydenpito TEKin ammatillisiin kerhoihin

• ammatillisten verkostojen tukeminen ja tekniikan ammattilaisten vaikuttamisen kanavointi elinkeinopolitiikan kehittämiseksi

• tekniikan ja innovaatiokulttuurin edistäminen ja nuorisoprojektit

• ammattikunnan vastuukysymykset