Odoo image and text block

Kunnan valiokunta KUV - tehtävät

 

• hoitaa ja kehittää kuntasektorin edunvalvontatoimintaa

• asettaa TEKin konkreettiset neuvottelutavoitteet kuntasektorille sopimuskausittain sekä pidemmällä aikavälillä ja seuraa tavoitteiden toteutumista

• päättää TEKin kannan työmarkkinasopimuksiin sitoutumisesta ja järjestöllisistä toimenpiteistä kuntasektorilla ohjesäännön kohdan 3.2 rajoituksin

• tukee ja seuraa TEKin työsuhdeneuvontaa ja oikeusturvaa

• edistää hyvän työelämän käytäntöjä työpaikoilla

• tukee ja kehittää kuntasektorin paikallistoimintaa

• osallistuu kuntasektorin yhteys- ja luottamushenkilöiden koulutuksen suunnitteluun

• seuraa kuntasektorin työlainsäädännön ja työperusteisen sosiaaliturvan kehittymistä sekä vaikuttaa siihen

• koordinoi TEKin edustusta ja toimintaa JUKOn alakohtaisissa taustaryhmissä.