Odoo image and text block

Koulutusvaliokunta KOV - tehtävät


• koulutuspoliittinen vaikuttaminen

• jäsenkunnan koulutustarpeiden kartoittaminen ja ennakointi

• valmistuvien sijoittumisen ja työllisyystilanteen seuranta

• teknillisten yliopistojen opetuksen ja tutkimuksen seuraaminen ja kehittäminen

• jäsenkunnan ammatillisen kehittymisen tukeminen yhdessä uravaliokunnan kanssa

• opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen

• koulutuksen kansallisen verkostoyhteistyön kehittäminen