Odoo image and text block

Korkeakouluvaliokunta KKV - tehtävät


• hoitaa ja kehittää yliopistosektorin edunvalvontatoimintaa

• asettaa TEKin konkreettiset neuvottelutavoitteet yliopistosektorille sopimuskausittain sekä pidemmällä aikavälillä ja seuraa tavoitteiden toteutumista

• päättää TEKin kannan työmarkkinasopimuksiin sitoutumisesta ja järjestöllisistä toimenpiteistä yliopistosektorilla ohjesäännön kohdan 3.2 rajoituksin

• tukee ja seuraa TEKin työsuhdeneuvontaa ja oikeusturvaa

• edistää hyvän työelämän käytäntöjä työpaikoilla

• kehittää paikallistoimintaa yliopistoissa

• osallistuu yliopistosektorin yhteys- ja luottamushenkilöiden koulutuksen suunnitteluun

• seuraa alan työlainsäädännön ja työperusteisen sosiaaliturvan kehittymistä sekä vaikuttaa siihen

• koordinoi TEKin edustusta ja toimintaa JUKOn alakohtaisissa taustaryhmissä.