GoinGlobal

 

Kommer du till internationell arbetssökning? TEK erbjuder sina medlemmar en GoinGlobal-tjänst för att stödja utländsk sökning.


Du hittar om GoinGlobal hemsida:


Country Career Guides Vilken typ av arbetsansökan ska jag skriva till Frankrike? Landspecifika uppgifter om arbetssökande, inklusive CV-mallar, riktlinjer för arbetsintervju och listor från arbetsgivare. 

USA/Canada City Career Guides Jag skulle vilja arbeta i Silicon Valley; vart går jag ifrån? Stads- och statsspecifik information om arbetssökning som täcker ett antal Nordamerikas största storstadsområden. 

Job Postings and Internship Listings Produktutvecklingskemistens roll i Kapstaden skulle vara intressant; kan jag jobba där i detta område? Mer än 16 miljoner jobb och praktikplatser är tillgängliga under en sökfunktion. 

H-1B Info Vem kan hyra en finsk maskiningenjör i USA? Du kommer att se vilka visum som har utfärdats till USA och vilka arbetsgivare har sponsrat visum. Du får inte denna information någon annanstans lätt! 

Key Employer Directory Vilka är de största elektronikbolagen i Tyskland? En regelbunden uppdaterad databas genom vilken du kan ansöka om arbetsgivare från hela världen.


Titta på videon om hur du använder tjänsten.Gå till GoinGlobal